Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 6k
Środa, 21 października 2020 r. - Bruksela

19. Trzecia część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Przyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19
Projekt rezolucji B9-0338/2020;

—   Obowiązki Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806
Projekt rezolucji B9-0339/2020;

—   Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro w 2020 r. [2020/2078(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r. [2020/2079(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do dokumentu:

—   Wylesianie
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE [2020/2006(INL)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 21.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, w czwartek 22 października 2020 r. o godz. 9.00.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności