Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 21. oktoober 2020 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Euroopa Ülemkogu 15. ja 16. oktoobri 2020. aasta kohtumise järeldused, eelkõige läbirääkimised tulevaste suhete üle Ühendkuningriigiga (arutelu)
 7.Euroala majanduspoliitika 2020 - Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020 (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 10.Istungi jätkamine
 11.Teine hääletusvoor
 12.Istungi jätkamine
 13.ELi meetmed COVID-19 põhjustatud sotsiaalse ja majandusliku mõju leevendamiseks (arutelu)
 14.Juhataja teadaanded
 15.Raadamine (arutelu)
 16.Istungi jätkamine
 17.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 18.Istungi jätkamine
 19.Kolmas hääletusvoor
 20.Selgitused hääletuse kohta
 21.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 22.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 23.Esitatud dokumendid
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (114 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletuste tulemused (959 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (20724 kb) 
 
Protokoll (114 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletuste tulemused (959 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (20724 kb) 
 
Protokoll (69 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (168 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (711 kb) 
 
Protokoll (248 kb) Kohalolijate nimekiri (71 kb) Hääletuste tulemused (468 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (5793 kb) 
Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika