Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 21. októbra 2020 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 3.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 15. a zo 16. októbra 2020, najmä rokovania o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom (rozprava)
 7.Hospodárske politiky eurozóny v roku 2020 - Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020 (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Oznámenie výsledkov hlasovania
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Druhé hlasovanie
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Opatrenia EÚ na zmiernenie sociálneho a hospodárskeho vplyvu pandémie COVID-19 (rozprava)
 14.Oznámenia predsedníctva
 15.Odlesňovanie (rozprava)
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Oznámenie výsledkov hlasovania
 18.Pokračovanie rokovania
 19.Tretie hlasovanie
 20.Vysvetlenia hlasovania
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 22.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 23.Predložené dokumenty
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (115 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovania (959 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (36410 kb) 
 
Zápisnica (115 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovania (959 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (36410 kb) 
 
Zápisnica (70 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (167 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2066 kb) 
 
Zápisnica (257 kb) Prezenčná listina (72 kb) Výsledky hlasovania (431 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (5795 kb) 
Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia