Indiċi 
Minuti
XML 117kPDF 264kWORD 70k
L-Erbgħa, 21 ta' Ottubru 2020 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 3.Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 6.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Ottubru 2020, b'mod partikolari n-negozjati tar-relazzjonijiet futuri mar-Renju Unit (dibattitu)
 7.Politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020 - L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020 (dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Miżuri tal-UE għall-mitigazzjoni tal-impatt soċjali u ekonomiku tal-COVID-19 (dibattitu)
 14.Avviżi mill-Presidenza
 15.Id-deforestazzjoni (dibattitu)
 16.Tkomplija tas-seduta
 17.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 18.Tkomplija tas-seduta
 19.It-tielet sessjoni ta' votazzjonijiet
 20.Spjegazzjonijiet tal-vot
 21.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 22.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 23.Tressiq ta' dokumenti
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.22.


2. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Il-President ħabbar li ma rċeviex talba minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju dwar id-deċiżjonijiet biex jibdew negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tad-data t-Tnejn 19 ta' Ottubru 2020 (punt 8 tal-Minuti ta' 19.10.2020).

Il-Kumitati TRAN u BUDG/ECON għalhekk setgħu jibdew in-negozjati wara l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 71(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-iskema komuni Ewropea għall-klassifikazzjoni tar-riskji (C(2020)06763 - 2020/2817(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 6 ta' Ottubru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-tranżitu ta' oġġetti b'użu doppju (C(2020)06784 - 2020/2819(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 7 ta' Ottubru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 fir-rigward tal-kategoriji ta' data personali operazzjonali u l-kategoriji ta' suġġetti tad-data li d-data personali operazzjonali tagħhom tista' tiġi pproċessata fl-indiċi tal-fajls tal-każijiet mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (C(2020)06797 - 2020/2832(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Ottubru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE
opinjoni: CONT (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/516 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jiddefinixxi l-lista ta' kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati f'kull ċiklu ta' verifika (C(2020)06802 - 2020/2821(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 8 ta' Ottubru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 139/2014 fir-rigward tas-sikurezza tar-runway u d-data ajrunawtika (C(2020)06822 - 2020/2820(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 8 ta' Ottubru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 fir-rigward tal-estensjoni temporanja ta' miżuri eċċezzjonali biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi kkawżati mill-pandemija tal-COVID-19 (C(2020)06916 - 2020/2829(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Ottubru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi skema komuni fakultattiva tal-Unjoni Ewropea għall-klassifikazzjoni tal-potenzjal ta' intelliġenza tal-bini (C(2020)06930 - 2020/2831(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Ottubru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni u ta' notifika dwar is-saħħa tal-annimali għall-movimenti fl-Unjoni ta' prodotti ġejjin mill-annimali terrestri (C(2020)06941 - 2020/2830(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Ottubru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

opinjoni: ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi I, II u III tar-Regolament (UE) 2019/631 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jaġġorna l-parametri ta' monitoraġġ u jiċċara ċerti aspetti relatati mal-bidla fil-proċedura tat-test regolatorju (C(2020)07027 - 2020/2834(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 16 ta' Ottubru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi IC, III, IIIA, IV, V, VII u VIII tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vjeġġi ta' skart (C(2020)07091 - 2020/2835(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 19 ta' Ottubru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI


4. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħat lill-Parlament l-abbozz ta' miżura ta' implimentazzjoni li ġej li jaqa' taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jelenka l-koformulanti li mhumiex aċċettati għall-inklużjoni fil-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (D066442/07 - 2020/2822(RPS) - skadenza: 14 ta' Diċembru 2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)


5. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

—   Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0338/2020;

—   Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-10h30.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 13h00.


6. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Ottubru 2020, b'mod partikolari n-negozjati tar-relazzjonijiet futuri mar-Renju Unit (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Ottubru 2020, b'mod partikolari n-negozjati tar-relazzjonijiet futuri mar-Renju Unit (2020/2773(RSP))

Charles Michel (President tal-Kunsill Ewropew), Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u Michel Barnier (Kap tat-Task Force għar-Relazzjonijiet mar-Renju Unit ) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Il-President informa li s-sessjoni ta' votazzjoni kienet ġiet imtawla b'nofs siegħa, jiġifieri sal-11.00. Ir-riżultati tal-votazzjoni kienu se jiġu mħabbra fis-13.30.

Interventi ta': Siegfried Mureşan f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ID, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Derk Jan Eppink f'isem il-Grupp ECR, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kostas Papadakis Membru mhux affiljat, Esteban González Pons, Kati Piri u Nathalie Loiseau.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Gunnar Beck, Terry Reintke, Geert Bourgeois, Idoia Villanueva Ruiz, Carles Puigdemont i Casamajó, Seán Kelly, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Mazaly Aguilar, Helmut Scholz, Gabriel Mato, Brando Benifei, Guy Verhofstadt, Jaak Madison, Heidi Hautala, Joachim Stanisław Brudziński, Chris MacManus, Christophe Hansen, Javier Moreno Sánchez, Liesje Schreinemacher, Tom Vandendriessche, Michael Bloss, Joanna Kopcińska, Kris Peeters, Agnes Jongerius, François-Xavier Bellamy, Carlos Zorrinho u Udo Bullmann.

Intervent ta': Maroš Šefčovič.

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

Intervent ta': Charles Michel.

Id-dibattitu ngħalaq.


7. Politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020 - L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020 (dibattitu)

Rapport dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020 [2020/2078(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Rapport dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020 [2020/2079(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Joachim Schuster u Klára Dobrev ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Paolo Gentiloni (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

Interventi ta': Markus Ferber f'isem il-Grupp PPE, Agnes Jongerius f'isem il-Grupp S&D, Ivars Ijabs f'isem il-Grupp Renew, France Jamet f'isem il-Grupp ID, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eugen Jurzyca f'isem il-Grupp ECR, José Gusmão f'isem il-Grupp GUE/NGL, Piernicola Pedicini Membru mhux affiljat, Dennis Radtke, Jonás Fernández, Marie-Pierre Vedrenne, Francesca Donato, Kira Marie Peter-Hansen, Helmut Geuking, Mislav Kolakušić, Enikő Győri, Marc Angel, Guido Reil, Claude Gruffat, Elżbieta Rafalska, José Manuel Fernandes, Stefania Zambelli, Dolors Montserrat, Herve Juvin, Peter Kofod u Othmar Karas.

Interventi ta': Paolo Gentiloni, Joachim Schuster u Klára Dobrev.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17 tal-Minuti tad-data 21.10.2020 (emendi); punt 2 tal-Minuti tad-data 22.10.2020 (votazzjoni finali).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.51.)


8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.40.


9. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qrat ir-riżultati tal-votazzjonijiet:

Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0338/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0282)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 15)

Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0287)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 21)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.59.)


PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 14.30.


11. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

—   Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali dwar:

—   Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja [2020/2081(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Rakkomandazzjoni lill-VP/RGħ u lill-Kunsill fl-ambitu tat-tħejjija tal-10 proċess ta' rieżami tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari
Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar it-tħejjija tal-proċess ta' rieżami 2020 tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari [2020/2004(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

—   Politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020
Rapport dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020 [2020/2078(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020
Rapport dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020 [2020/2079(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-15h45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni:18h15.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.32.)


PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

12. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.01.


13. Miżuri tal-UE għall-mitigazzjoni tal-impatt soċjali u ekonomiku tal-COVID-19 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Miżuri tal-UE għall-mitigazzjoni tal-impatt soċjali u ekonomiku tal-COVID-19 (2020/2792(RSP))

Paolo Gentiloni (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Heléne Fritzon f'isem il-Grupp S&D, Sylvie Brunet f'isem il-Grupp Renew, Jörg Meuthen f'isem il-Grupp ID, Monika Vana f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Szydło f'isem il-Grupp ECR, Sira Rego f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniela Rondinelli Membru mhux affiljata, Ádám Kósa, José Manuel Fernandes f'isem il-Grupp PPE, Costas Mavrides, Luis Garicano, Peter Kofod, François Alfonsi, Joanna Kopcińska, Nikolaj Villumsen, Antoni Comín i Oliveres, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Monica Semedo, Paolo Borchia, Ciarán Cuffe, Helmut Geuking, Marc Botenga, Jeroen Lenaers, Jonás Fernández, Maxette Pirbakas, Mikuláš Peksa, Carlo Fidanza, Vladimír Bilčík, Gabriele Bischoff, Joachim Kuhs, Dace Melbārde, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Evelyn Regner, Karlo Ressler u Sunčana Glavak.

Intervent ta': Paolo Gentiloni.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

14. Avviżi mill-Presidenza

Il-President informa li ddeċieda, bi qbil mal-Artikolu 176(1), tar-Regoli ta' Proċedura, li jimponi sanzjoni lil Ivan Vilibor Sinčić talli fixkel is-sessjoni tas-16 ta' Settembru 2020 meta, waqt l-intervent tiegħu, wera strixxun u neħħa xi lbies, u b'hekk kien liebes b'mod mhux xieraq.

Is-sanzjoni tikkonsisti, l-ewwel nett, mit-telf tad-dritt tal-indennizz tas-sussistenza għal jumejn, it-tieni nett mis-sospensjoni temporanja tal-parteċipazzjoni tal-Membru fl-attivitajiet tal-Parlament għal sebat ijiem konsekuttivi li matulhom jiltaqgħu l-Parlament jew kwalunkwe wieħed jew waħda mill-korpi, kumitati jew delegazzjonijiet tiegħu, mingħajr preġudizzju għall-eżerċitar tad-dritt tal-vot f'seduta plenarja, u soġġett għar-rispett strett tar-regoli tal-imġiba applikabbli għall-Membri, u t-tielet nett, mill-projbizzjoni li jirrappreżenta lill-Parlament f'delegazzjoni interparlamentari, konferenza interparlamentari jew kwalunkwe forum interistituzzjonali għal xahar.

Is-sanzjoni tidħol fis-seħħ fit-22 ta' Ottubru 2020.

Din id-deċiżjoni ġiet notifikata lill-Membru kkonċernat, li jista' jintroduċi appell intern kontra din id-deċiżjoni quddiem il-Bureau skont ir-Regoli ta' Proċedura.

Il-President informa li ddeċieda, bi qbil mal-Artikolu 176(1), tar-Regoli ta' Proċedura, li jimponi sanzjoni lil Ioannis Lagos talli fixkel is-sessjoni tas-17 ta' Settembru 2020 bl-użu ta' lingwaġġ abbużiv.

Is-sanzjoni tikkonsisti l-ewwel nett, mit-telf tad-dritt tal-indennizz tas-sussistenza għal sebat ijiem, u t-tieni nett, mis-sospensjoni temporanja tal-parteċipazzjoni tal-Membru fl-attivitajiet tal-Parlament għal erbat ijiem konsekuttivi li matulhom jiltaqgħu l-Parlament jew kwalunkwe wieħed jew waħda mill-korpi, kumitati jew delegazzjonijiet tiegħu, mingħajr preġudizzju għall-eżerċitar tad-dritt tal-vot f'seduta plenarja, u soġġett għar-rispett strett tar-regoli tal-imġiba applikabbli għall-Membri.

Is-sanzjoni tidħol fis-seħħ fit-22 ta' Ottubru 2020.

Din id-deċiżjoni ġiet notifikata lill-Membru kkonċernat, li jista' jintroduċi appell intern kontra din id-deċiżjoni quddiem il-Bureau skont ir-Regoli ta' Proċedura.


PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

15. Id-deforestazzjoni (dibattitu)

Rapport b'rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha [2020/2006(INL)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Delara Burkhardt ippreżentat ir-rapport.

PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Viċi President

Intervent ta': Karin Karlsbro (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA).

Intervent ta': Virginijus Sinkevičius (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Martin Häusling (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Caroline Roose (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Hildegard Bentele f'isem il-Grupp PPE, Jytte Guteland f'isem il-Grupp S&D, Pascal Canfin f'isem il-Grupp Renew, Teuvo Hakkarainen f'isem il-Grupp ID, Marie Toussaint f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mazaly Aguilar f'isem il-Grupp ECR, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi Membru mhux affiljata, Michal Wiezik, César Luena, Ulrike Müller, Aurélia Beigneux, Anna Deparnay-Grunenberg, Sunčana Glavak, Kathleen Van Brempt, María Soraya Rodríguez Ramos, Dominique Bilde, Heidi Hautala, Nicolás González Casares u Nicola Procaccini.

Intervent ta': Virginijus Sinkevičius.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 22.10.2020 (emendi); punt 16 tal-Minuti tad-data 22.10.2020 (votazzjoni finali).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 17.28.)


PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

16. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 18.19.


17. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qrat ir-riżultati tal-votazzjonijiet:

Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0287)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 21)

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja [2020/2081(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0280)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 13)

Rakkomandazzjoni lill-VP/RGħ u lill-Kunsill fl-ambitu tat-tħejjija tal-10 proċess ta' rieżami tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari
Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar it-tħejjija tal-proċess ta' rieżami 2020 tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari [2020/2004(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0281)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 14)

Politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020
Rapport dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020 [2020/2078(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 17)

L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020
Rapport dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020 [2020/2079(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ID)

Miċħuda

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0284)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 18)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 18.39.)


18. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 20.03.


19. It-tielet sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

—   Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali dwar:

—   Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0338/2020;

—   L-obbligi tal-Kummissjoni fil-qasam tar-reċiproċità tal-viżi b'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0339/2020;

—   Politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020
Rapport dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020 [2020/2078(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020
Rapport dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020 [2020/2079(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

—   Id-deforestazzjoni
Rapport b'rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha [2020/2006(INL)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sad-21.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet se jitħabbru għada l-Ħamis 22 ta' Ottubru 2020 fid-09.00.


20. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


21. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabba fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


22. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Skont l-Artikolu 31(1), tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 14/2020, DEC 16/2020 u DEC 17/2020 – Taqsima III - Kummissjoni.


23. Tressiq ta' dokumenti

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 18/2020 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0050/2020 - C9-0319/2020 - 2020/2210(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 19/2020 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0051/2020 - C9-0320/2020 - 2020/2211(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 20/2020 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0052/2020 - C9-0326/2020 - 2020/2212(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 21/2020 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0053/2020 - C9-0327/2020 - 2020/2213(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 2/2020 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N9-0054/2020 - C9-0330/2020 - 2020/2214(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 659.661/OJJE).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza