Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0216(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0200/2019

Arutelud :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hääletused :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Protokoll
XML 10k
Neljapäev, 22. oktoober 2020 - Brüssel

2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine
Istungi stenogramm

Juhataja luges ette hääletuse tulemused.

Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0287)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

Euroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis
Resolutsiooni ettepanek B9-0338/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0282)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

Komisjoni kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EL) 2018/1806 artiklile 7
Resolutsiooni ettepanek B9-0339/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0283)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

Euroala majanduspoliitika 2020
Raport euroala majanduspoliitika kohta 2020. aastal [2020/2078(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020
Raport euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020 kohta [2020/2079(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (EMPL-komisjon)

Vastu võetud (P9_TA(2020)0284)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

Raadamine
Raport soovitustega komisjonile ELi õigusraamistiku kohta ELi põhjustatava ülemaailmse raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks [2020/2006(INL)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0285)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika