Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0216(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0200/2019

Keskustelut :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Äänestykset :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Pöytäkirja
XML 10k
Torstai 22. lokakuuta 2020 - Bryssel

2. Äänestystulosten ilmoittaminen
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0287)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 21

Koulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa
Päätöslauselmaesitys B9-0338/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0282)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 15)

Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät komission velvoitteet
Päätöslauselmaesitys B9-0339/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0283)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 16)

Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020
Mietintö talouspolitiikasta euroalueella vuonna 2020 [2020/2078(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 17)

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka euroalueella vuonna 2020
Mietintö työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta euroalueella vuonna 2020 [2020/2079(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS(EMPL-valiokunta)

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0284)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 18)

Metsäkato
Mietintö suosituksista komissiolle EU:n oikeudellisesta kehyksestä EU-vetoisen maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi [2020/2006(INL)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0285)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 19

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö