Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0216(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0200/2019

Debatten :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Stemmingen :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Notulen
XML 10k
Donderdag 22 oktober 2020 - Brussel

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
Volledige verslagen

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0287)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 21)

De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19
Ontwerpresolutie B9-0338/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0282)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 15)

Verplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2018/1806
Ontwerpresolutie B9-0339/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0283)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 16)

Economisch beleid van de eurozone 2020
Verslag over het economisch beleid van de eurozone 2020 [2020/2078(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 17)

Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020
Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020 [2020/2079(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE (commissie EMPL)

Aangenomen (P9_TA(2020)0284)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 18)

Ontbossing
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien [2020/2006(INL)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0285)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 19)

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid