Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0216(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0200/2019

Dezbateri :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Voturi :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Proces-verbal
XML 9k
Joi, 22 octombrie 2020 - Bruxelles

2. Anunțarea rezultatelor votului
Stenograma

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate P9_TA(2020)0287)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 21)

Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0338/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0282)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 15)

Obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1806
Propunere de rezoluție B9-0339/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0283)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 16)

Politicile economice ale zonei euro 2020
Raport referitor la politicile economice ale zonei euro 2020 [2020/2078(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 17)

Ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020
Raport referitor la ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020 [2020/2079(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (EMPL)

Adoptat (P9_TA(2020)0284)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 18)

Defrișările
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial [2020/2006(INL)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0285)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 19)

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate