Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Joi, 22 octombrie 2020 - Bruxelles

4. Prima sesiune de votare
CRE

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Scrutinul va fi deschis până la ora 10.30.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 13.

Intervenții

—   Peter Jahr (raportor), înainte de începerea primei sesiuni de votare, pentru a solicita retrimiterea chestiunii următoare comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR (2018/0216(COD)) - AGRI;

—   Ulrike Müller (raportoare), înainte de începerea primei sesiuni de votare, pentru a solicita retrimiterea chestiunii următoare comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea (2018/0217(COD)) - AGRI;

—   Norbert Lins (președintele Comisiei AGRI), înainte de începerea primei sesiuni de votare, pentru a solicita retrimiterea chestiunii următoare comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente (2018/0218(COD)) - AGRI.

Aceste cereri vor fi supuse la vot după votul final privind propunerile Comisiei (punctul 11 din PV din 23.10.2020).

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate