Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2167(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0145/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0145/2020

Συζήτηση :

PV 22/10/2020 - 5
CRE 22/10/2020 - 5

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2020 - 16
PV 23/10/2020 - 7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0286

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

5. Η ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ [2019/2167(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγητής: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

Ο Ernest Urtasun παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Hannah Neumann (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET).

Παρεμβαίνει η Jutta Urpilainen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Frances Fitzgerald, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alessandra Moretti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Samira Rafaela, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Guido Reil, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Charlie Weimers, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Έλενα Κουντουρά, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pernille Weiss και Robert Biedroń.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Virginie Joron, Margarita de la Pisa Carrión, Lina Gálvez Muñoz, Elżbieta Kruk, Vladimír Bilčík, Heléne Fritzon, Antonius Manders, Tanja Fajon και Željana Zovko.

Παρεμβαίνουν οι Jutta Urpilainen και Ernest Urtasun.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2020 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου