Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2167(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0145/2020

Ingivna texter :

A9-0145/2020

Debatter :

PV 22/10/2020 - 5
CRE 22/10/2020 - 5

Omröstningar :

PV 22/10/2020 - 16
PV 23/10/2020 - 7

Antagna texter :

P9_TA(2020)0286

Protokoll
XML 4k
Torsdagen den 22 oktober 2020 - Bryssel

5. Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (debatt)
CRE

Betänkande om jämställdhet inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik [2019/2167(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

Ernest Urtasun redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Hannah Neumann (föredragande av yttrande från utskottet AFET).

Talare: Jutta Urpilainen (ledamot av kommissionen).

Talare: Frances Fitzgerald för PPE-gruppen, Alessandra Moretti för S&D-gruppen, Samira Rafaela för Renew-gruppen, Guido Reil för ID-gruppen, Charlie Weimers för ECR-gruppen, Elena Kountoura för GUE/NGL-gruppen, Pernille Weiss och Robert Biedroń.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Virginie Joron, Margarita de la Pisa Carrión, Lina Gálvez Muñoz, Elżbieta Kruk, Vladimír Bilčík, Heléne Fritzon, Antonius Manders, Tanja Fajon och Željana Zovko.

Talare: Jutta Urpilainen och Ernest Urtasun.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning punkt 16 i protokollet av den 22.10.2020 (ändringsförslag); punkt 7 i protokollet av den 23.10.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy