Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0216(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0200/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasování :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Zápis
XML 6k
Čtvrtek, 22. října 2020 - Brusel

16. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0287)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 21)

Odlesňování
Zpráva obsahující doporučení Komisi k právnímu rámci EU pro zastavení a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU [2020/2006(INL)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0285)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 19)

Rovnost žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU
Zpráva o rovnosti žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU [2019/2167(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodaj: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0286)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 20)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 18:25.)

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí