Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0216(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0200/2019

Debaty :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Głosowanie :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Protokół
XML 6k
Czwartek, 22 października 2020 r. - Bruksela

16. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0287)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 21)

Wylesianie
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE [2020/2006(INL)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0285)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 19)

Równouprawnienie płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE
Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE [2019/2167(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0286)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 20)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.25.)

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności