Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0216(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0200/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasovanie :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Zápisnica
XML 6k
Štvrtok, 22. októbra 2020 - Brusel

16. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúci oznámil výsledky hlasovania:

Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0287)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 21)

Odlesňovanie
Správa s odporúčaniami Komisii o právnom rámci EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného EÚ [2020/2006(INL)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0285)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 19)

Rodová rovnosť v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ
Správa o rodovej rovnosti v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ [2019/2167(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0286)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 20)

(Rokovanie bolo prerušené o 18.25 h.)

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia