Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 22. oktoober 2020 - BrüsselAjutine väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 4.Esimene hääletusvoor
 5.Sooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas (arutelu)
 6.Tõsised julgeolekuohud, mis tulenevad ELi passide ja viisade müügist kurjategijatele (arutelu)
 7.Energialiidu olukord (arutelu)
 8.Energiaharta lepingu ühtlustamine Euroopa rohelise kokkuleppega (arutelu)
 9.Sahharovi auhind 2020 (auhinna saaja teatavaks tegemine)
 10.Energiaharta lepingu ühtlustamine Euroopa rohelise kokkuleppega (arutelu jätkamine)
 11.Istungi jätkamine
 12.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 13.Istungi jätkamine
 14.Teine hääletusvoor
 15.Istungi jätkamine
 16.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 17.Istungi jätkamine
 18.Kolmas hääletusvoor
 19.Selgitused hääletuse kohta
 20.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 21.Petitsioonid
 22.Nõusolekumenetlus (kodukorra artikkel 105)
 23.Otsused algatusraportite koostamiseks
 24.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)
 25.Algatusraportite pealkirjade muutmine
 26.Esitatud dokumendid
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (108 kb)
Ajutine väljaanne
03/11/2020 15:24
  Kohalolijate nimekiri (32 kb)
26/10/2020 14:26
 
Protokoll (65 kb)
Ajutine väljaanne
03/11/2020 15:24
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
26/10/2020 14:26
  Hääletustulemused (164 kb)
Ajutine väljaanne
27/10/2020 17:56
  Nimelise hääletuse tulemused (404 kb)
09/11/2020 19:18
 
Protokoll (247 kb)
Ajutine väljaanne
03/11/2020 15:24
  Kohalolijate nimekiri (69 kb)
26/10/2020 14:26
  Hääletustulemused (422 kb)
Ajutine väljaanne
27/10/2020 17:56
  Nimelise hääletuse tulemused (2901 kb)
09/11/2020 19:18
Viimane päevakajastamine: 3. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika