Indiċi 
Minuti
XML 111kPDF 260kWORD 66k
Il-Ħamis, 22 ta' Ottubru 2020 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 3.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 4.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 5.L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE (dibattitu)
 6.Theddid serju għas-sigurtà mill-bejgħ ta' passaporti u viżi tal-UE lil kriminali (dibattitu)
 7.L-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija (dibattitu)
 8.Allinjament tat-Trattat tal-Karta tal-Enerġija mal-Patt Ekoloġiku Ewropew (dibattitu)
 9.Premju Sakharov 2020 (tħabbir tar-rebbieħ)
 10.Allinjament tat-Trattat tal-Karta tal-Enerġija mal-Patt Ekoloġiku Ewropew (tkomplija tad-dibattitu)
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 13.Tkomplija tas-seduta
 14.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 17.Tkomplija tas-seduta
 18.It-tielet sessjoni ta' votazzjonijiet
 19.Spjegazzjonijiet tal-vot
 20.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 21.Petizzjonijiet
 22.Proċedura ta' approvazzjoni (Artikolu 105 tar-Regoli ta' Proċedura)
 23.Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja
 24.Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)
 25.Modifika ta' titoli ta' rapporti fuq inizjattiva proprja
 26.Tressiq ta' dokumenti
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0287)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 21)

Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0338/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0282)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 15)

L-obbligi tal-Kummissjoni fil-qasam tar-reċiproċità tal-viżi b'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0339/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0283)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 16)

Politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020
Rapport dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020 [2020/2078(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 17)

L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020
Rapport dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020 [2020/2079(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (Kumitat EMPL)

Adozzjoni (P9_TA(2020)0284)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 18)

Id-deforestazzjoni
Rapport b'rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha [2020/2006(INL)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0285)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 19)


3. Talba għat-tneħħija tal-immunità

L-awtoritajiet kompetenti Pollakki bagħtu talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Zdzisław Krasnodębski bħala parti minn proċedura penali kontrih permezz ta' azzjoni privata quddiem il-Qorti tad-Distrett ta' Varsovie-Śródmieście f'Varsavja (il-Polonja).

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


4. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

—   Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-10.30.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni:13.00.

Interventi

—   Peter Jahr (rapporteur), qabel bdiet l-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet, biex jitlob li l-kwistjoni li ġejja tiġi riferuta lill-kumitat kompetenti, għall-finijiet ta' negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura: Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR (2018/0216(COD)) - Kumitat AGRI;

—   Ulrike Müller (rapporteur), qabel bdiet l-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet, biex jitlob li l-kwistjoni li ġejja tiġi riferuta lill-kumitat kompetenti, għall-finijiet ta' negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura: Il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni (2018/0217(COD)) - Kumitat AGRI;

—   Norbert Lins (President tal-Kumitat AGRI), qabel bdiet l-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet, biex jitlob li l-kwistjoni li ġejja tiġi riferuta lill-kumitat kompetenti, għall-finijiet ta' negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura: Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra (2018/0218(COD)) - Kumitat AGRI.

Dawn it-talbiet se jittieħed vot fuqhom wara l-votazzjoni finali fuq il-proposti tal-Kummissjoni (punt 11 tal-Minuti ta' 23.10.2020).


5. L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE (dibattitu)

Rapport dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE [2019/2167(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

Ernest Urtasun ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Hannah Neumann (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET).

Intervent ta': Jutta Urpilainen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Frances Fitzgerald f'isem il-Grupp PPE, Alessandra Moretti f'isem il-Grupp S&D, Samira Rafaela f'isem il-Grupp Renew, Guido Reil f'isem il-Grupp ID, Charlie Weimers f'isem il-Grupp ECR, Elena Kountoura f'isem il-Grupp GUE/NGL, Pernille Weiss u Robert Biedroń.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Virginie Joron, Margarita de la Pisa Carrión, Lina Gálvez Muñoz, Elżbieta Kruk, Vladimír Bilčík, Heléne Fritzon, Antonius Manders, Tanja Fajon u Željana Zovko.

Interventi ta': Jutta Urpilainen u Ernest Urtasun.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16 tal-Minuti tad-data 22.10.2020 (emendi); punt 7 tal-Minuti tad-data 23.10.2020 (votazzjoni finali).


6. Theddid serju għas-sigurtà mill-bejgħ ta' passaporti u viżi tal-UE lil kriminali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Theddid serju għas-sigurtà mill-bejgħ ta' passaporti u viżi tal-UE lil kriminali (2020/2824(RSP))

Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Loucas Fourlas f'isem il-Grupp PPE, Eero Heinäluoma f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp Renew, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ID, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński f'isem il-Grupp ECR, Giorgos Georgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara Membru mhux affiljata, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Maite Pagazaurtundúa, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Rasa Juknevičienė, Evin Incir, Jorge Buxadé Villalba u Angel Dzhambazki.

Intervent ta': Didier Reynders.

Id-dibattitu ngħalaq.


7. L-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija (2020/2825(RSP))

Kadri Simson (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Markus Pieper f'isem il-Grupp PPE, Nicolás González Casares f'isem il-Grupp S&D, Morten Petersen f'isem il-Grupp Renew, Markus Buchheit f'isem il-Grupp ID, Ville Niinistö f'isem il-Grupp Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Traian Băsescu, Miapetra Kumpula-Natri, Bart Groothuis, Jordan Bardella, Jordi Solé, Izabela-Helena Kloc, András Gyürk, Łukasz Kohut u Nicola Danti.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Vincenzo Sofo, Jutta Paulus, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, Jakop G. Dalunde, Cristian-Silviu Buşoi, Robert Hajšel u Manuela Ripa.

Intervent ta': Kadri Simson.

Id-dibattitu ngħalaq.


8. Allinjament tat-Trattat tal-Karta tal-Enerġija mal-Patt Ekoloġiku Ewropew (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Allinjament tat-Trattat tal-Karta tal-Enerġija mal-Patt Ekoloġiku Ewropew (2020/2827(RSP))

Kadri Simson (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Maria Spyraki f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Martin Hojsík f'isem il-Grupp Renew, Markus Buchheit f'isem il-Grupp ID, Anna Cavazzini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Szydło f'isem il-Grupp ECR, Silvia Modig f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Sunčana Glavak.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 10 tal-Minuti tad-data 22.10.2020)


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

9. Premju Sakharov 2020 (tħabbir tar-rebbieħ)

Il-President informa li l-Konferenza tal-Presidenti tal-Gruppi Politiċi ddeċidiet li tagħti l-Premju Sakharov 2020 lill-oppożizzjoni demokratika fil-Belarussja.

Il-President feraħ lir-rappreżentanti tal-oppożizzjoni tal-Belarussja għall-qlubija, reżiljenza u determinazzjoni tagħhom, u esprima l-appoġġ tal-Parlament għat-taqbida tagħhom.

Il-President fakkar fil-qtil reċenti ta' wieħed mill-finalisti ta' din is-sena, Arnold Joaquín Morazán Erazo, membru tal-grupp ambjentali Guapinol, u talab li tinfetaħ inkjesta dwarha.


PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

10. Allinjament tat-Trattat tal-Karta tal-Enerġija mal-Patt Ekoloġiku Ewropew (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Allinjament tat-Trattat tal-Karta tal-Enerġija mal-Patt Ekoloġiku Ewropew (2020/2825(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 8 tal-Minuti tad-data 22.10.2020)

Interventi ta': Aurore Lalucq, Marie-Pierre Vedrenne, Saskia Bricmont, Manuel Bompard u Miapetra Kumpula-Natri.

Intervent ta': Kadri Simson (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.26.)


11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.00.


12. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0287)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 21)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.09.)


PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

13. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 14.30.


14. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

—   Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni finali ta':

—   Id-deforestazzjoni
Rapport b'rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha [2020/2006(INL)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

—   L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE
Rapport dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE [2019/2167(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sat-15.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni:18.15.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.31.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

15. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 18.17.


16. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0287)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 21)

Id-deforestazzjoni
Rapport b'rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha [2020/2006(INL)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0285)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 19)

L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE
Rapport dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE [2019/2167(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0286)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tad-19, l-20, il-21, it-22 u t-23 ta' Ottubru 2020, punt 20)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 18.25.)


17. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 20.00.


18. It-tielet sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

—   Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni ***I
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sad-21.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet se jitħabbru għada l-Ġimgħa 23 ta' Ottubru 2020 fit-08.45.


19. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


20. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


21. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet Nru 1031-20 sa 1088-20 iddaħħlu fir-reġistru fid-data 22 ta' Ottubru 2020, u ġew riferuti għand il-kumitat responsabbli, skont l-Artikolu 226(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President irrefera fid-data 22 ta' Ottubru 2020 , skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 226(15) tar-Regoli ta' Proċedura, lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet li rċieva l-Parlament Ewropew, mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas huma residenti fi Stat Membru, u lanqas ma għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru.


22. Proċedura ta' approvazzjoni (Artikolu 105 tar-Regoli ta' Proċedura)

Rapporti li jinkludu mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar proċedura ta' approvazzjoni (Artikolu 105(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għan-notifika tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tad-data 7 ta' Settembru 2020)

Kumitat INTA

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar il-kooperazzjoni b'rabta mal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom (2020/0089M(NLE) - 2020/0089(NLE))
(opinjoni: AGRI, PECH)


23. Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 15 ta' Ottubru 2020)

Kumitat ITRE

- Strateġija Ewropea għad-data (2020/2217(INI))
(opinjoni: INTA, EMPL, ENVI, IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI, CULT, JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat IMCO

- It-tiswir tal-futur diġitali tal-Ewropa: it-tneħħija tal-ostakli għall-funzjonament tas-suq uniku diġitali u t-titjib tal-użu tal-IA għall-konsumaturi Ewropej (2020/2216(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), EMPL, ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), CULT (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), FEMM)

Kumitat FEMM

- Is-sitwazzjoni tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa (2020/2215(INI))
(opinjoni: DEVE)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 6 ta' Ottubru 2020)

Kumitat PETI

- Il-protezzjoni tal-persuni b'diżabilità permezz tal-petizzjonijiet: it-tagħlimiet meħuda (2020/2209(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat AFET

- Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2019 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019 (2020/2208(INI))
(opinjoni: FEMM)

- L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020 (2020/2207(INI))
(opinjoni: AFCO)

- L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020 (2020/2206(INI))
(opinjoni: AFCO)


24. Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 15 ta' Ottubru 2020)

Kumitat ITRE

- Strateġija Ewropea għad-data (2020/2217(INI))
(opinjoni: INTA, EMPL, ENVI, IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI, CULT, JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat IMCO

- It-tiswir tal-futur diġitali tal-Ewropa: it-tneħħija tal-ostakli għall-funzjonament tas-suq uniku diġitali u t-titjib tal-użu tal-IA għall-konsumaturi Ewropej (2020/2216(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), EMPL, ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), CULT (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), FEMM)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 6 ta' Ottubru 2020)

Kumitat PETI

- Il-protezzjoni tal-persuni b'diżabilità permezz tal-petizzjonijiet: it-tagħlimiet meħuda (2020/2209(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))


25. Modifika ta' titoli ta' rapporti fuq inizjattiva proprja

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 15 ta' Ottubru 2020)

Kumitat JURI

Titolu ġdid: Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019 (2019/2132(INI))


26. Tressiq ta' dokumenti

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1139 fir-rigward tal-kapaċità tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea li taġixxi bħala Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew (COM(2020)0577 - C9-0300/2020 - 2020/0264(COD))
Skont l-Artikoli 145(1) u 146(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward ta' diżastru naturali u biex jipprovdi għall-pagament ta' avvanzi lill-Kroazja, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-Ungerija, lill-Irlanda, lill-Portugall u lil Spanja b'rabta ma' emerġenza tas-saħħa pubblika (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG
opinjoni: REGI

- Ħatra tal-President tal-Bord Konsultattiv Ewropew għall-Governanza tal-Istatistika (ESGAB) (N9-0057/2020 - C9-0333/2020 - 2020/0804(NLE))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew (riformulazzjoni) (COM(2020)0579 - C9-0334/2020 - 2013/0186(COD))
Skont l-Artikoli 145(1) u 146(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN
opinjoni: JURI

2) mill-Membri

- Viktor Uspaskich. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni bejn il-produtturi tal-Unjoni Ewropea u dawk ta' pajjiżi terzi (B9-0307/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA
opinjoni: ITRE

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-monitoraġġ tal-għajnuna umanitarja u tal-għajnuna għall-iżvilupp mogħtija għall-ġlieda kontra l-epidemija tal-Ebola fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (B9-0333/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: DEVE
opinjoni: CONT

- Lars Patrick Berg, Maximilian Krah u Thierry Mariani. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa li jitneħħew is-sanzjonijiet fil-konfront tar-Repubblika Għarbija Sirjana (B9-0334/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET

- Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Gilles Lebreton u Joëlle Mélin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp ta' azjendi agrikoli urbani fil-beraħ (B9-0335/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI

- Derk Jan Eppink, Rob Rooken u Robert Roos. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għoti tal-Premju Nobel għall-Paċi lill-President tal-Istati Uniti tal-Amerka, Donald Trump (B9-0336/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET

- Julie Lechanteux. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar Brexit: biex titwaqqa' l-proċedura ta' ksur u jitkomplew in-negozjati mar-Renju Unit (B9-0337/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFCO
opinjoni: AFET


27. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 659.661/OJVE).


28. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Laporte Hélène, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza