Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Pátek, 23. října 2020 - Brusel

5. První hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

—   Rovnost žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU
Zpráva o rovnosti žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU [2019/2167(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodaj: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Hlasovat bylo možné do 10:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 12:45.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:01.)

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí