Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Fredag den 23. oktober 2020 - Bruxelles

5. Første afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik
Betænkning om ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik [2019/2167(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Afstemningen ville være åben til kl. 10.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 12.45.

(Mødet udsat kl. 09.01.)

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik