Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Perjantai 23. lokakuuta 2020 - Bryssel

5. Ensimmäiset äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista mietinnöistä:

—   Sukupuolten tasa-arvo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
Mietintö sukupuolten tasa-arvosta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa [2019/2167(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Äänestykset olivat avoinna klo 10.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 12.45.

(Istunto keskeytettiin klo 9.01.)

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö