Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 3k
Penktadienis, 2020 m. spalio 23 d. - Briuselis

5. Pirmasis balsavimas
Stenograma

Parlamente įvyko galutinis balsavimas dėl:

—   Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje
Pranešimas dėl lyčių lygybės ES užsienio ir saugumo politikoje [2019/2167(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Parlamentas balsavo dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Balsavimas bus tęsiamas iki 10.15 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 12.45 val.

(Posėdis sustabdytas 09.01 val.)

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika