Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 3k
Piektdiena, 2020. gada 23. oktobris - Brisele

5. Pirmais balsošanas laiks
Stenogramma

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minēto dokumentu.

—   Dzimumu līdztiesība ES ārpolitikā un drošības politikā
Ziņojums par dzimumu līdztiesību ES ārpolitikā un drošības politikā [2019/2167(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referents: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajā dokumentā.

—   Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 10.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 12.45.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.01.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika