Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Piątek, 23 października 2020 r. - Bruksela

5. Pierwsza część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania końcowego nad tekstem:

—   Równouprawnienie płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE
Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE [2019/2167(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do dokumentu:

—   Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 10.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 12.45.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.01.)

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności