Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 2k
Petek, 23. oktober 2020 - Bruselj

5. Prvi čas glasovanja
Dobesedni zapis

V Parlamentu bo potekalo končno glasovanje:

—   Enakost spolov v zunanji in varnostni politiki EU
Poročilo o enakosti spolov v zunanji in varnostni politiki EU [2019/2167(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Glasovanje je odprto do 10.15.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 12.45.

(Seja je bila prekinjena ob 09.01.)

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov