Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0218(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0198/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasování :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Zápis
XML 4k
Pátek, 23. října 2020 - Brusel

7. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Rovnost žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU
Zpráva o rovnosti žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU [2019/2167(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodaj: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0286)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 20)

Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0289)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 23)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:51.)

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí