Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0218(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0198/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasovanie :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Zápisnica
XML 4k
Piatok, 23. októbra 2020 - Brusel

7. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúci oznámil výsledky hlasovania:

Rodová rovnosť v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ
Správa o rodovej rovnosti v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ [2019/2167(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0286)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 20)

Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0289)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 23)

(Rokovanie bolo prerušené o 12.51 h.)

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia