Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0218(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0198/2019

Debatter :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Omröstningar :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Antagna texter :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Protokoll
XML 4k
Fredagen den 23 oktober 2020 - Bryssel

7. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik
Betänkande om jämställdhet inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik [2019/2167(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0286)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 20)

Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och andra förordningar ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0289)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 23)

(Sammanträdet avbröts kl. 12.51.)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy