Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Reede, 23. oktoober 2020 - Brüssel

9. Teine hääletusvoor
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi lõpphääletusele järgmised raportid.

—   Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Ulrike Müller (A8-0199/2019);

—   Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Hääletuse lõpp kell 14.30.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 17.00.

(Istung katkestati kell 13.19.)

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika