Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0218(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0198/2019

Debatten :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Stemmingen :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Notulen
XML 7k
Vrijdag 23 oktober 2020 - Brussel

11. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0287)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 21)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij HS (474 voor, 189 tegen, 24 onthoudingen)

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 – C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0288)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 22)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij HS (586 voor, 79 tegen, 23 onthoudingen)

Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0289)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 23)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij HS (621 voor, 42 tegen, 24 onthoudingen)

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid