Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0218(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0198/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasovanie :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Zápisnica
XML 7k
Piatok, 23. októbra 2020 - Brusel

11. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúci oznámil výsledky hlasovania:

Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0287)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 21)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (474 za, 189 proti, 24 sa zdržali)

Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0288)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 22)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (586 za, 79 proti, 23 sa zdržali)

Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0289)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 23)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (621 za, 42 proti, 24 sa zdržali)

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia