Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά - Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
P9_PV(2020)10-23(RCV)

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 995kWORD 151k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου