Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Петък, 23 октомври 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Промяна на дневния ред
 3.Обявяване на резултатите от гласуването
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Първо гласуване
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Обявяване на резултатите от гласуването
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Второ гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Обявяване на резултатите от гласуването
 12.Обяснения на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 15.График на следващите заседания
 16.Закриване на заседанието
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (80 kb) Присъствен списък (22 kb) Резултати от гласувания (1017 kb) Резултати от поименно гласуване (3238 kb) 
 
Протокол (80 kb) Присъствен списък (22 kb) Резултати от гласувания (1017 kb) Резултати от поименно гласуване (3238 kb) 
 
Протокол (65 kb) Присъствен списък (10 kb) Резултати от гласувания (171 kb) Резултати от поименно гласуване (154 kb) 
 
Протокол (235 kb) Присъствен списък (75 kb) Резултати от гласувания (474 kb) Резултати от поименно гласуване (997 kb) 
Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност