Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 3.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Δεύτερη ψηφοφορία
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (80 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1022 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5555 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (80 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1022 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5555 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (67 kb) Κατάσταση παρόντων (10 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (211 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (151 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (228 kb) Κατάσταση παρόντων (75 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (500 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (995 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου