Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Piątek, 23 października 2020 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zmiana porządku obrad
 3.Ogłoszenie wyników głosowania
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Ogłoszenie wyników głosowania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Druga część głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Ogłoszenie wyników głosowania
 12.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 13.Korekty i zamiary głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Zamknięcie posiedzenia
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (68 kb) Lista obecności (21 kb) Wyniki głosowania (962 kb) Wyniki głosowań imiennych (5555 kb) 
 
Protokół (68 kb) Lista obecności (21 kb) Wyniki głosowania (962 kb) Wyniki głosowań imiennych (5555 kb) 
 
Protokół (62 kb) Lista obecności (10 kb) Wyniki głosowania (160 kb) Wyniki głosowań imiennych (150 kb) 
 
Protokół (220 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (447 kb) Wyniki głosowań imiennych (982 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności