Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Fredagen den 23 oktober 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ändring av föredragningslistan
 3.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Första omröstningsomgången
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Andra omröstningsomgången
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (67 kb) Närvarolista (21 kb) Omröstningsresultat (959 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (5555 kb) 
 
Protokoll (67 kb) Närvarolista (21 kb) Omröstningsresultat (959 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (5555 kb) 
 
Protokoll (61 kb) Närvarolista (10 kb) Omröstningsresultat (167 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (150 kb) 
 
Protokoll (215 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (432 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (980 kb) 
Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy