Indeks 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol - Afstemningsresultater
XML 957kPDF 417kWORD 167k
Fredag den 23. oktober 2020 - Bruxelles
 Tegnforklaring

 1. Ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger for restkøretøjer i klasse L som følge af covid-19-udbruddet ***I

 2. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

 3. Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 4. Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet

 5. Retsakt om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

 6. Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online

 7. Retsakt om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder

 8. Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

 9. Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens

 10. Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens

 11. Henstilling til Rådet og HR/NF om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO)

 12. Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova

 13. Henstilling til Rådet, Kommissionen og HR/NF om forbindelserne med Hviderusland

 14. Henstilling til HR/NF og Rådet om forberedelsen af gennemgangsprocessen for den 10. ikkespredningstraktat (NPT), kernevåbenkontrol og mulighederne for atomnedrustning

 15. Fremtiden for uddannelse i Europa i forbindelse med covid-19

 16. Kommissionens forpligtelser for så vidt angår visumgensidighed i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2018/1806

 17. Den økonomiske politik i euroområdet 2020

 18. Beskæftigelses- og socialpolitik i euroområdet 2020

 19. Skovrydning

 20. Ligestilling mellem kønnene i EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik

 21. Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL ***I

 22. Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning***I

 23. Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger ***I