Hakemisto 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja - Äänestysten tulokset
XML 937kPDF 424kWORD 170k
Perjantai 23. lokakuuta 2020 - Bryssel
 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttaminen L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-pandemian vastatoimena ***I

 2. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – hakemus EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

 3. Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 4. Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

 5. Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen

 6. Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kaupallisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten

 7. Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset

 8. Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys

 9. Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä

 10. Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet

 11. Suositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta

 12. EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano

 13. Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään

 14. Suositus komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen (NPT) vuoden 2020 uudelleentarkastelua, ydinasevalvontaa ja ydinaseriisuntamahdollisuuksia koskevan prosessin

 15. Koulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa

 16. Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät komission velvoitteet

 17. Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020

 18. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka euroalueella vuonna 2020

 19. Metsäkato

 20. Sukupuolten tasa-arvo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

 21. Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki

 22. Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta ***I

 23. Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen ***I