Indeks 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Zapisnik - Rezultati glasovanja
XML 957kPDF 437kWORD 165k
Petak, 23. listopada 2020. - Bruxelles
 Značenje kratica i simbola

 1. Izmjena Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu posebnih mjera za vozila kategorije L na kraju serije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 ***I

 2. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – EGF/2020/001 ES/pomoćni sektori brodogradnje u Galiciji

 3. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor

 4. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće

 5. Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

 6. Akt o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta

 7. Akt o digitalnim uslugama i postavljena pitanja o temeljnim pravima

 8. Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija

 9. Sustav građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju

 10. Prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije

 11. Preporuka Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO)

 12. Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove

 13. Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o odnosima s Bjelarusom

 14. Preporuka potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije i Vijeću u vezi s pripremom 10. postupka revizije Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), kontroli nuklearnog oružja i mogućnostima nuklearnog razoružanja

 15. Budućnost europskog obrazovanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19

 16. Obveze Komisije u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1806

 17. Ekonomske politike europodručja u 2020.

 18. Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja u 2020.

 19. Krčenja šuma

 20. Rodna ravnopravnost u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a

 21. Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR ***I

 22. Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor ***I

 23. Zajednička poljoprivredna politika - izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi ***I