Kazalo 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik - Izidi glasovanj
XML 956kPDF 434kWORD 157k
Petek, 23. oktober 2020 - Bruselj
 Pomen kratic in znakov

 1. Sprememba Uredbe (EU) št. 168/2013 glede posebnih ukrepov za vozila kategorije L iz zaključka serije kot odziv na izbruh COVID-19 ***I

 2. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors – Španija

 3. Razrešnica 2018: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor

 4. Razrešnica 2018: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet

 5. Akt o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga

 6. Akt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu

 7. Akt o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic

 8. Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije

 9. Ureditev civilne odgovornosti za področje umetne inteligence

 10. Pravice intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence

 11. Priporočilo Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)

 12. Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo

 13. Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih z Belorusijo

 14. Priporočilo visokemu predstavniku in Svetu v zvezi s pripravo desetega postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja

 15. Prihodnost evropskega izobraževanja v kontekstu covida-19

 16. Obveznosti Komisije na področju vizumske vzajemnosti v skladu s členom 7 Uredbe (EU) 2018/1806

 17. Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020

 18. Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju leta 2020

 19. Krčenje gozdov

 20. Enakost spolov v zunanji in varnostni politiki EU

 21. Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP

 22. Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje ***I

 23. Skupna kmetijska politika - sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb