Indeks 
Zapisnik
XML 70kPDF 214kWORD 62k
Petak, 23. listopada 2020. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izmjena dnevnog reda
 3.Objava rezultata glasovanja
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Prvi krug glasovanja
 6.Nastavak dnevne sjednice
 7.Objava rezultata glasovanja
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Drugi krug glasovanja
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Objava rezultata glasovanja
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 15.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 16.Zatvaranje dnevne sjednice
 17.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:45.


2. Izmjena dnevnog reda

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika Predsjedatelj je predložio sljedeće izmjene dnevnog reda:

Nakon preraspodjele glasova na različite krugove glasovanja, konačna glasovanja o tri predmeta koji se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku (izvješća Petera Jahra A8-0200/2019, Ulrike Müller A8-0199/2019 i Erica Andrieua A8-0198/2019) prebačena su na drugi krug glasovanja.

Zbog toga je otkazan treći krug glasovanja, koji se trebao održati od 18:00 do 19:15, kao i objava rezultata glasovanja, predviđena za 21:30.

Ažurirane informacije dostupne su na internetskoj stranici Parlamenta pod „Prioritetne informacije i dokumenti”.

Parlement se složio s tim prijedlogom. Dnevni red je tako izmijenjen.


3. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0287)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 19., 20., 21., 22. i 23. listopada 2020., točka 21.)

Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0288)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 19., 20., 21., 22. i 23. listopada 2020., točka 22.)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 8:53.)


4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 9:00.


5. Prvi krug glasovanja

Parlament je održao konačno glasovanje o:

—   Rodna ravnopravnost u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a
Izvješće o rodnoj ravnopravnosti u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a [2019/2167(INI)] - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestitelj: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Parlament je glasovao o amandmanima podnesenima na:

—   Zajednička poljoprivredna politika - izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Glasovanje je bilo moguće do 10:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 12:45.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 9:01.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

6. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:45.


7. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Rodna ravnopravnost u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a
Izvješće o rodnoj ravnopravnosti u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a [2019/2167(INI)] - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestitelj: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0286)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 19., 20., 21., 22. i 23. listopada 2020., točka 20.)

Zajednička poljoprivredna politika - izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0289)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 19., 20., 21., 22. i 23. listopada 2020., točka 23.)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:51.)


8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:18.


9. Drugi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

—   Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Ulrike Müller (A8-0199/2019);

—   Zajednička poljoprivredna politika - izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Glasovanje je bilo moguće do 14:30.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 17 sati.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 13:19.)


10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 17:00.


11. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen s izmjenama (P9_TA(2020)0287)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 19., 20., 21., 22. i 23. listopada 2020., točka 21.)

ZAHTJEV ZA UPUĆIVANJE PREDMETA ODBORU

Usvojeno poimeničnim glasovanjem (474 za, 189 protiv, 24 suzdržanih)

Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen s izmjenama (P9_TA(2020)0288)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 19., 20., 21., 22. i 23. listopada 2020., točka 22)

ZAHTJEV ZA UPUĆIVANJE PREDMETA ODBORU

Usvojeno poimeničnim glasovanjem (586 za, 79 protiv, 23 suzdržanih)

Zajednička poljoprivredna politika - izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen s izmjenama (P9_TA(2020)0289)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 19., 20., 21., 22. i 23. listopada 2020., točka 23.)

ZAHTJEV ZA UPUĆIVANJE PREDMETA ODBORU

Usvojeno poimeničnim glasovanjem (621 za, 42 protiv, 24 suzdržana)


12. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


14. Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

Zapisnik s današnje dnevne sjednice i zapisnici s dnevnih sjednica od 19. listopada 2020., 20. listopada 2020., 21. listopada 2020. i od 22. listopada 2020. podnose se na usvajanje Parlamentu na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.

Predsjedatelj je u ime predsjednika Parlamenta i svih zastupnika zahvalio osoblju Parlamenta i svima ostalima koji su omogućili održavanje sjednice i koji svakodnevno doprinose radu Parlamenta u teškim uvjetima s kojima se danas suočavamo. Predsjedatelj im je zahvalio na radu i zalaganju.


15. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 11. studenog 2020. do 13. studenog 2020.


16. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 17:02.


17. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Botoş Vlad-Marius, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chastel Olivier, Christensen Asger, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Freund Daniel, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kyrtsos Georgios, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Mandl Lukas, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Mikser Sven, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Picierno Pina, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schwab Andreas, Sidl Günther, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Szájer József, Szydło Beata, Tarczyński Dominik, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Waitz Thomas, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 19. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti