Kazalo 
Zapisnik
XML 63kPDF 211kWORD 62k
Petek, 23. oktober 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Sprememba dnevnega reda
 3.Razglasitev izidov glasovanja
 4.Nadaljevanje seje
 5.Prvi čas glasovanja
 6.Nadaljevanje seje
 7.Razglasitev izidov glasovanja
 8.Nadaljevanje seje
 9.Drugi čas glasovanja
 10.Nadaljevanje seje
 11.Razglasitev izidov glasovanja
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanj
 14.Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil
 15.Datum naslednjih sej
 16.Zaključek seje
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.45.


2. Sprememba dnevnega reda

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednjo spremembo dnevnega reda:

Po prerazporeditvi glasov na različne čase glasovanja je bilo končno glasovanje o treh dosjejih o skupni kmetijski politiki (poročila Peter Jahr A8-0200/2019, Ulrike Müller A8-0199/2019 in Eric Andrieu A8-0198/2019) prestavljeno na drugi čas glasovanja.

Tretji čas glasovanja, ki naj bi potekal od 18.00 do 19.15, je bil zato odpovedan, prav tako izid glasovanja, ki je bil napovedan za 21.30.

Posodobljene informacije so na voljo na spletišču Parlamenta pod naslovom "Prednostne informacije in dokumenti".

Parlament se je strinjal s tem predlogom. Dnevni red je bil ustrezno spremenjen.


3. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0287)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 21)

Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0288)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 22)

(Seja je bila prekinjena ob 08.53.)


4. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 09.00.


5. Prvi čas glasovanja

V Parlamentu bo potekalo končno glasovanje:

—   Enakost spolov v zunanji in varnostni politiki EU
Poročilo o enakosti spolov v zunanji in varnostni politiki EU [2019/2167(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Glasovanje je odprto do 10.15.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 12.45.

(Seja je bila prekinjena ob 09.01.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

6. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 12.45.


7. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Enakost spolov v zunanji in varnostni politiki EU
Poročilo o enakosti spolov v zunanji in varnostni politiki EU [2019/2167(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0286)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 20)

Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0289)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 23)

(Seja je bila prekinjena ob 12.51.)


8. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 13.18.


9. Drugi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

—   Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Ulrike Müller (A8-0199/2019);

—   Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Glasovanje je odprto do 14.30.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 17.00.

(Seja je bila prekinjena ob 13.19.)


10. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 17.00.


11. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P9_TA(2020)0287)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 21)

ZAHTEVA ZA VRNITEV ODBORU

Sprejeto s PG (474 za, 189 proti, 24 vzdržanih)

Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P9_TA(2020)0288)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 22)

ZAHTEVA ZA VRNITEV ODBORU

Sprejeto s PG (586 za, 79 proti, 23 vzdržanih)

Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P9_TA(2020)0289)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 23)

ZAHTEVA ZA VRNITEV ODBORU

Sprejeto s PG (621 za, 42 proti, 24 vzdržanih)


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


13. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


14. Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil

Zapisnik te seje in zapisniki sej z dne 19. oktobra 2020, 20. oktobra 2020, 21. oktobra 2020 in 22. oktobra 2020 bodo predloženi Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.

Predsedujoči se je v imenu predsednika Parlamenta in vseh poslancev zahvalil osebju Parlamenta in vsem osebam, ki so omogočile potek tega delnega zasedanja in ki v teh težkih časih vsak dan prispevajo k delu Parlamenta. Zahvalil se jim je za njihovo delo in prizadevanja.


15. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 11. novembra 2020 do 13. novembra 2020.


16. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 17.02.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Botoş Vlad-Marius, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chastel Olivier, Christensen Asger, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Freund Daniel, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kyrtsos Georgios, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Mandl Lukas, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Mikser Sven, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Picierno Pina, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schwab Andreas, Sidl Günther, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Szájer József, Szydło Beata, Tarczyński Dominik, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Waitz Thomas, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Opravičeni:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov