Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0246(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0093/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/11/2020 - 26

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0300

Zápis
XML 23k
Středa, 11. listopadu 2020 - Brusel

26. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Zavedení mimořádných obchodních opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté [COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijaty jediným hlasováním (P9_TA(2020)0290)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 1)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, MIR162 a NK603
Návrh usnesení B9-0346/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0291)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 2)

Geneticky modifikovaná sója SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
Návrh usnesení B9-0349/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0292)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 3)

Geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 a NK603
Návrh usnesení B9-0347/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0293)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 4)

Dohoda mezi EU a Senegalem o partnerství v oblasti rybolovu: protokol, kterým se provádí dohoda ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu [13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen (P9_TA(2020)0294)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 5)

Parlament schválil uzavření protokolu.

Dohoda mezi EU a Senegalem o partnerství v oblasti rybolovu: protokol, kterým se provádí dohoda (usnesení)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu [2019/0226M(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0295)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 6)

Dohoda o partnerství mezi EU a Seychelami v oblasti udržitelného rybolovu a její prováděcí protokol (2020–2026) ***
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu (2020–2026) jménem Evropské unie [05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Caroline Roose (A9-0185/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen (P9_TA(2020)0296)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 7)

Parlament schválil uzavření dohody a protokolu.

Dohoda mezi EU a Čínou: spolupráce v oblasti zeměpisných označení a jejich ochrana ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně [08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen (P9_TA(2020)0297)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 8)

Parlament schválil uzavření dohody.

Dohoda mezi EU a Čínou: spolupráce v oblasti zeměpisných označení a jejich ochrana (usnesení)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně [2020/0089M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0298)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 9)

Společný systém daně z přidané hodnoty: identifikace osob povinných k dani v Severním Irsku *
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku [COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2020)0299)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 10)

Zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři a trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře ***I
Zpráva k návrhu nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2020)0300)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 11)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) [COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2020)0301)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 12)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí