Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0246(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0093/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/11/2020 - 26

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0300

Protokol
XML 23k
Onsdag den 11. november 2020 - Bruxelles

26. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces [COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0290)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 1)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af enkeltbegivenhederne MON 87427, MON 89034, MIR162 og NK603
Forslag til beslutning B9-0346/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0291)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 2)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Den genetisk modificerede sojabønne SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
Forslag til beslutning B9-0349/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0292)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 3)

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af enkeltbegivenhederne MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 og NK603
Forslag til beslutning B9-0347/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0293)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 4)

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Senegal: gennemførelse af aftalen. Protokol ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal [13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt (P9_TA(2020)0294)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 5)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Senegal: gennemførelse af aftalen. Protokol (Beslutning)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal [2019/0226M(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0295)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 6)

Partnerskabsaftalen mellem EU og Seychellerne om bæredygtigt fiskeri og dens gennemførelse. Protokol (2020-2026) ***
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) [05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Caroline Roose (A9-0185/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt (P9_TA(2020)0296)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 7)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.

Aftalen mellem EU og Kina: samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser ***
Henstilling om forslag til udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser [08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt (P9_TA(2020)0297)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 8)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Aftale mellem EU og Kina: samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser (Beslutning)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser [2020/0089M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0298)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 9)

Det fælles merværdiafgiftssystem: identifikation af afgiftspligtige personer i Nordirland *
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår identifikation af afgiftspligtige personer i Nordirland [COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0299)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 10)

Indførelsen af kapacitetsgrænser for fiskeri efter torsk i den østlige del af Østersøen samt dataindsamling og kontrolforanstaltninger i Østersøen og endeligt ophør for fartøjer, der fisker efter torsk i den østlige del af Østersøen ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår indførelsen af kapacitetsgrænser for fiskeri efter torsk i den østlige del af Østersøen samt dataindsamling og kontrolforanstaltninger i Østersøen og af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår endeligt ophør for fartøjer, der fisker efter torsk i den østlige del af Østersøen [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2020)0300)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 11)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 573/2014/EU om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger [COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2020)0301)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 12)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik