Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0246(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0093/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/11/2020 - 26

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0300

Protokoll
XML 23k
Kolmapäev, 11. november 2020 - Brüssel

26. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Erandlike kaubandusmeetmete kehtestamine Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes [COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0290)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 1)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm MON 87427, MON 89034, MIR162 ja NK603 ühekordset transformatsiooni
Resolutsiooni ettepanek B9-0346/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0291)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 2)

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
Resolutsiooni ettepanek B9-0349/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0292)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 3)

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 ja NK603 ühekordset transformatsiooni
Resolutsiooni ettepanek B9-0347/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0293)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 4)

ELi ja Senegali vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimise kohta [13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud (P9_TA(2020)0294)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 5)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.

ELi ja Senegali vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll (resolutsioon)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimise kohta [2019/0226M(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0295)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 6)

ELi ja Seišellide vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll (2020–2026) ***
Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli (2020–2026) Euroopa Liidu nimel sõlmimist [05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Caroline Roose (A9-0185/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud (P9_TA(2020)0296)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 7)

Parlament andis lepingu ja protokolli sõlmimisele oma nõusoleku.

ELi ja Hiina vaheline leping geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende tähiste kaitse kohta ***
Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta [08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud (P9_TA(2020)0297)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 8)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

ELi ja Hiina vaheline leping geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende tähiste kaitse kohta (resolutsioon)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta [2020/0089M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0298)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 9)

Ühine käibemaksusüsteem ning maksukohustuslaste registreerimine Põhja-Iirimaal *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses maksukohustuslaste registreerimisega Põhja-Iirimaal [COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2020)0299)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 10)

Läänemere idaosa tursa püügipiirangute kehtestamine, andmete kogumine ja kontrollimeetmed Läänemerel ning Läänemere idaosa tursa püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse püsiv lõpetamine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1139 seoses Läänemere idaosa tursa püügivõimsuse piirangute kehtestamise, andmete kogumise ja kontrollimeetmetega Läänemerel ning määrust (EL) nr 508/2014 seoses Läänemere idaosa tursa püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse püsiva lõpetamisega [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2020)0300)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 11)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta [COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2020)0301)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 12)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika