Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/0246(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0093/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/11/2020 - 26

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0300

Pöytäkirja
XML 23k
Keskiviikko 11. marraskuuta 2020 - Bryssel

26. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotto Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta [COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0290)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 1)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034, MIR162 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi
Päätöslauselmaesitys B9-0346/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0291)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 2)

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Muuntogeeninen soija SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
Päätöslauselmaesitys B9-0349/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0292)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 3)

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 ja NK603 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi
Päätöslauselmaesitys B9-0347/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0293)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 4)

EU:n ja Senegalin välinen kalastuskumppanuussopimus: täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0294)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 5)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

EU:n ja Senegalin välinen kalastuskumppanuussopimus: täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (päätöslauselma)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä [2019/0226M(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0295)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 6)

EU:n ja Seychellien välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2020–2026) ***
Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2020–2026) tekemisestä Euroopan unionin puolesta [05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Caroline Roose (A9-0185/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0296)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 7)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen ja pöytäkirjan tekemiselle.

EU:n ja Kiinan välinen sopimus: maantieteellisiin merkintöihin liittyvä yhteistyö ja maantieteellisten merkintöjen suoja ***
Suositus ehdotuksesta luonnokseksi neuvoston päätökseksi maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehdyn Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä [08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0297)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 8)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

EU:n ja Kiinan välinen sopimus: maantieteellisiin merkintöihin liittyvä yhteistyö ja maantieteellisten merkintöjen suoja (päätöslauselma)
Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, ehdotuksesta neuvoston päätökseksi maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehdyn Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä [2020/0089M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0298)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 9)

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: verovelvollisten tunnistaminen Pohjois-Irlannissa *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verovelvollisten tunnistamisesta Pohjois-Irlannissa [COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0299)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 10)

Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotto, tietojenkeruu ja valvontatoimenpiteet Itämerellä sekä Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvä lopettaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotosta, tietojenkeruusta ja valvontatoimenpiteistä Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0300)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 11)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Julkisten työvoimapalvelujen tehostettu yhteistyö ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen N:o 573/2014/EU muuttamisesta [COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0301)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 12)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö