Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/0246(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0093/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/11/2020 - 26

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0300

Protokolas
XML 23k
Trečiadienis, 2020 m. lapkričio 11 d. - Briuselis

26. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Išskirtinių prekybos priemonių, skirtų Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, nustatymas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms [COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0290)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 1)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų arba trijų atskirų MON 87427, MON 89034, MIR 162 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0346/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0291)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 2)

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos SYHT0H2 (SYN-ØØØH2–5)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0349/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0292)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 3)

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87427 × MON 89034 × MON 87460 × MIR162 × NK603 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0347/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0293)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 4)

Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo Sąjungos vardu projekto [13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta (P9_TA(2020)0294)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 5)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.

Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas (Rezoliucija)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo projekto [2019/0226M(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0295)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 6)

ES ir Seišelių tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimas. Protokolas (2020–2026 m.) ***
Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.) sudarymo Sąjungos vardu projekto [05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Caroline Roose (A9-0185/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta (P9_TA(2020)0296)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 7)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion de l'accord et du protocole.

ES ir Kinijos susitarimas: bendradarbiavimas geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsauga ***
Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos sudarymo projekto [08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta (P9_TA(2020)0297)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 8)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

ES ir Kinijos susitarimas: bendradarbiavimas geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsauga (Rezoliucija)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos sudarymo [2020/0089M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0298)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 9)

Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema: apmokestinamųjų asmenų nustatymas registravimas Šiaurės Airijoje *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl apmokestinamųjų asmenų registravimo Šiaurės Airijoje iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos [COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta par vote unique (P9_TA(2020)0299)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 10)

Rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos pajėgumų apribojimo, duomenų rinkimo ir kontrolės priemonių įvedimas Baltijos jūroje ir rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos laivų veiklos nutraukimas visam laikui ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo dėl rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos pajėgumų apribojimo, duomenų rinkimo ir kontrolės priemonių įvedimo Baltijos jūroje iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139 ir dėl rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos laivų veiklos nutraukimo visam laikui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2020)0300)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 11)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo [COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2020)0301)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 12)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika