Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/0246(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A9-0093/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 11/11/2020 - 26

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0300

Protokols
XML 23k
Trešdiena, 2020. gada 11. novembris - Brisele

26. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus:

Priekšlikums, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu [COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0290).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 89034, MIR162 un NK603
Rezolūcijas priekšlikums B9-0346/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0291).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts.)

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
Rezolūcijas priekšlikums B9-0349/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0292).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts.)

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi, trīs vai četri no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 un NK603
Rezolūcijas priekšlikums B9-0347/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0293).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts.)

ES un Senegālas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums: nolīguma īstenošana. Protokols ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku [13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0294).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.

ES un Senegālas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums: nolīguma īstenošana. Protokols (rezolūcija)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku [2019/0226M(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0295).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts.)

ES un Seišelu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošana. Protokols (2020–2026) ***
Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokolu (2020–2026) [05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Caroline Roose (A9-0185/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0296).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma un protokola noslēgšanai.

ES un Ķīnas Nolīgums: sadarbība ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzība ***
Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmuma projektam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību [08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Iuliu Winkler (A9-0199/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0297).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

ES un Ķīnas Nolīgums: sadarbība ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzība (rezolūcija)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību [2020/0089M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Iuliu Winkler (A9-0202/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0298).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts.)

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma: nodokļu maksātāju identifikācija Ziemeļīrijā *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz nodokļu maksātāju identifikāciju Ziemeļīrijā [COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0200/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0299).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts.)

Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešana, ar Baltijas jūru saistītu datu vākšana un kontroles pasākumi un zvejas darbību izbeigšana Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešanu un ar Baltijas jūru saistītu datu vākšanu un kontroles pasākumiem groza Regulu (ES) 2016/1139 un attiecībā uz zvejas darbību izbeigšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs groza Regulu (ES) Nr. 508/2014 [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2020)0300).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Ciešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND) ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND) [COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Manuel Pizarro (A9-0128/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2020)0301).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika