Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0246(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0093/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/11/2020 - 26

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0300

Proces-verbal
XML 23k
Miercuri, 11 noiembrie 2020 - Bruxelles

26. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante sau legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană [COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0290)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 1)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Obiecție în conformitate cu articolul 112: porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele MON 87427, MON 89034, MIR162 și NK603
Propunere de rezoluție B9-0346/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0291)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 2)

Obiecție în conformitate cu articolul 112: soia modificată genetic SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
Propunere de rezoluție B9-0349/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0292)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 3)

Obiecție în conformitate cu articolul 112: porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 și NK603
Propunere de rezoluție B9-0347/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0293)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 4)

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE/Senegal: punerea în aplicare a acordului. Protocol ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal [13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat (P9_TA(2020)0294)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 5)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE/Senegal: punerea în aplicare a acordului. Protocol (Rezoluție)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal [2019/0226M(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0295)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 6)

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil UE/Seychelles și punerea în aplicare a acestuia. Protocol (2020-2026) ***
Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles și a Protocolului de punere în aplicare a acestuia (2020-2026) [05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Caroline Roose (A9-0185/2020)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat (P9_TA(2020)0296)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 7)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului și a protocolului.

Acordul UE/China: cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor ***
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor [08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat (P9_TA(2020)0297)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 8)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Acordul UE/China: cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor (Rezoluție)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor [2020/0089M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0298)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 9)

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: identificarea persoanelor impozabile în Irlanda de Nord *
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește identificarea persoanelor impozabile în Irlanda de Nord [COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2020)0299)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 10)

Introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2020)0300)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 11)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) [COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2020)0301)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 12)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate