Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0246(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0093/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/11/2020 - 26

Antagna texter :

P9_TA(2020)0300

Protokoll
XML 23k
Onsdagen den 11 november 2020 - Bryssel

26. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess [COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0290)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 1)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, MON 89034, MIR162 och NK603
Resolutionsförslag B9-0346/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0291)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 2)

Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad sojaböna SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
Resolutionsförslag B9-0349/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0292)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 3)

Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603
Resolutionsförslag B9-0347/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0293)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 4)

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Senegal: genomförande av avtalet, protokoll ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal [13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes (P9_TA(2020)0294)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 5)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Senegal: genomförande av avtalet, protokoll (resolution)
Europaparlamentets förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal [2019/0226M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0295)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 6)

Partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och och Seychellerna samt dess genomförandeprotokoll (2020–2026) ***
Betänkande om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) [05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Caroline Roose (A9-0185/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes (P9_TA(2020)0296)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 7)

Parlamentet godkände att avtalet och protokollet ingås.

Avtal mellan EU och Kina: samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar ***
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar [08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes (P9_TA(2020)0297)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 8)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Avtal mellan EU och Kina: samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar [2020/0089M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0298)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 9)

Gemensamt system för mervärdesskatt: identifiering av beskattningsbara personer i Nordirland *
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller identifiering av beskattningsbara personer i Nordirland [COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0299)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 10)

Införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön samt definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2020)0300)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 11)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna [COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2020)0301)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 12)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy