Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0102(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0196/2020

Внесени текстове :

A9-0196/2020

Разисквания :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Гласувания :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Протокол
XML 5k
Четвъртък, 12 ноември 2020 г. - Брюксел

5. Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Cristian-Silviu Buşoi представи доклада.

Изказа се Stella Kyriakides (член на Комисията).

Изказаха се Nicolae Ştefănuță (докладчик по становището на комисията BUDG), Chrysoula Zacharopoulou (докладчик по становището на комисията FEMM), Peter Liese, от името на групата PPE, Sara Cerdas, от името на групата S&D, Véronique Trillet-Lenoir, от името на групата Renew, Silvia Sardone, от името на групата ID, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Dorien Rookmaker, независим член на ЕП, Edina Tóth, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Jordan Bardella, Jutta Paulus, João Ferreira и Antoni Comín i Oliveres.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Радан Кънев, István Ujhelyi, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maria da Graça Carvalho, César Luena и Łukasz Kohut.

Изказа се Stella Kyriakides.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19 от протокола от 12.11.2020 г. (изменения); точка 7 от протокола от 13.11.2020 г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност