Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0102(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0196/2020

Teksty złożone :

A9-0196/2020

Debaty :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Głosowanie :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Protokół
XML 4k
Czwartek, 12 listopada 2020 r. - Bruksela

5. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”) (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Cristian-Silviu Buşoi przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Stella Kyriakides (członkini Komisji).

Głos zabrali: Nicolae Ştefănuță (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Chrysoula Zacharopoulou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Sara Cerdas w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir w imieniu grupy Renew, Silvia Sardone w imieniu grupy ID, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Dorien Rookmaker niezrzeszona, Edina Tóth, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Jordan Bardella, Jutta Paulus, João Ferreira i Antoni Comín i Oliveres.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Radan Kanev, István Ujhelyi, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maria da Graça Carvalho, César Luena i Łukasz Kohut.

Głos zabrała Stella Kyriakides.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19 protokołu z dnia 12.11.2020 r. (poprawki); pkt 7 protokołu z dnia 13.11.2020 r. (głosowanie końcowe).

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności